Služby:

Činnosti spojené s oceňováním a posuzováním strojů a zařízení:

Kontakt:

- Znalecká činnost spojená s oceňováním a posuzováním technického stavu pro právnické, fyzické a soukromé osoby
v uvedených oborech

- Konzultace, expertízy a poradenská činnost se zaměřením
na problematiku EMC a hlučnosti el.točivých strojů
- odhady cen strojů a zařízení
- posouzení technického stavu a funkcí
- stanovení nákladů na opravy
- stanovení výše majetkové újmy
- pomoc při reklamačním řízení
- stanovení cen kalkulovaných oprav
- stanovení nákladů na repasi
Ing. Martin Nesvadba Ph.D.
Leskauerova 4
Brno
628 00

mobil:    736 626 245
email:   
m.nesvadba@email.cz